Het denken maakt het leven zo ingewikkeld

en verdeeld dat je zo zoekt naar eenvoud en eenheid.

Het hart weet al dat alles EEN is.

 

Niels Zwakhals helpt ontwaken en de verschuiving naar het hart te realiseren.

 

Hier vind je bevrijdende begeleiding en nieuw licht in eeuwenoude verwijzingen naar de non-duale natuur van alles.

 

Voor jou. Als jij rust wil vinden in jezelf en ook een vrij en spontaan leven wil leiden vanuit een diepe, natuurlijke ontspanning.