Het denken maakt het leven zo ingewikkeld

en verdeeld dat je zo zoekt naar eenvoud en eenheid.

Het hart weet al dat alles EEN is.

 

Niels Zwakhals helpt ontwaken en de verschuiving naar het hart te realiseren.

 

Hier vind je nieuw licht in eeuwenoude verwijzingen naar de non-duale natuur van alles.

 

Voor jou. Als jij wilt zijn wie je eigenlijk bent en een vrij leven wilt leiden vanuit diepe ontspanning.