Het denken maakt het leven zo ingewikkeld

en verdeeld dat je zo zoekt naar eenvoud en eenheid.

Het hart weet al dat alles EEN is.

 

Niels Zwakhals helpt ontwaken en  de verschuiving naar het hart te realiseren.

Hier vind je begeleiding, woord en stilte als nieuw licht in eeuwenoude verwijzingen naar de non-duale natuur van alles

 

Voor jou, als jij het gedoe zat bent, wilt zijn wie je eigenlijk bent en een vrij leven wilt leiden vanuit diepe ontspanning.